Zápisník starostu 7

Zápisník starostu 7

Posledné tri mesiace minulého roka boli opäť iné, než na aké sme boli zvyknutí. Najviac zasiahlo samosprávu celoplošné testovanie začiatkom novembra. Nevenovali sme sa len tejto aktivite. Viac už v mojom siedmom zápisníku starostu, ktorý je venovaný koncu roka 2020.

Celoplošné testovanie

Na prelome októbra a novembra sme si na Slovensku prešli celoplošným testovaním na Covid-19. Išlo o operáciu obrovských rozmerov a podarila sa aj vďaka nasadeniu samospráv.

V našej obci nebolo stanovené odberové miesto, ale boli sme pričlenení k susednej obci Voľa. Chápem, že toto rozhodnutie kompetentných prijali naši občania s nevôľou. No aj napriek tomu sme venovali príprave maximum energie – pripravili sme časové harmonogramy, informačný leták dodali do každej domácnosti, poskytli stan, pracovníka, osvetlenie. Aj keď boli informácie často menené a neprehľadné, snažili sme sa ich nepretržite aktualizovať.

Oba víkendy som bol ako starosta prítomný na odbernom mieste a poskytoval občanom aktuálne informácie.

O to viac si cením rozhodnutie armády poslať do obce na určitý čas mobilné odberné miesto, čo umožnilo otestovať sa aj imobilným občanom.