Zápisník starostu 1

Zápisník starostu 1

Zdá sa mi, akoby to bolo včera, no od zloženia sľubu starostu uplynulo niekoľko mesiacov. Čo sa za túto dobu podarilo? Čomu som sa venoval? To sa dozviete z môjho zápisníka starostu, ktorý chcem písať pravidelne. Informovanosť  a otvorenosť bola, je a bude moja priorita.

Životná zmena

Na úvod úprimne. Je to zmena a to výrazná. Môžete mať naštudované knihy, zákony o samospráve, no realita je iná. Tobôž, keď sa po rokov vrátite domov. Nie je to zmena len pre vás, ale aj pre vašu rodinu, priateľov, celú obec. Ako starosta malej obce riešite naozaj všetko. Od základnej údržby, až po dôležité rozhodnutia. Aj keď máte obmedzený rozpočet, vaše kompetencie sú v podstate rovnaké ako primátora Košíc.   

Napriek tomu, aj keď zrejme poslednú dobu vyzerám dosť unavene, som odhodlaný naplniť svoj program a teší ma každý jeden deň.

Prvé pracovné zastupiteľstvo

Ešte v decembri sme stihli pracovné zastupiteľstvo na ktorom sme schválili rozpočet obce na rok 2019 vo výške 97 000,-€. Aj napriek zdedenému úveru vo výške 20 000 € sme našli financie na údržbu, Deň detí a podporu obecných organizácií. Tento rok sa budem rozpočtu a využívaniu financií podrobne venovať.

Podujatia

Hneď po zložení sľubu sme začali riešiť tradičné podujatia, na ktoré sme boli všetci zvyknutí. Či už išlo o vystúpenie k Vianociam, Silvester a Novoročný stolnotenisový turnaj.

Otvoril som obecný úrad

Otvoril som obecný úrad, nie len pre mladých. A tak si v zimných mesiacoch ako aj cez jarné prázdniny mohli prísť zahrať stolný tenis. Plánujeme rozšírenie o spoločenské hry.

Už padla?

Častá otázka, ktorú dostávam pri odchode z úradu. Starostom ste v podstate stále a popravde akosi už nerozdeľujem, čo je víkend a bežný deň. Rovnako je to s pracovnou dobou.

Verejne osvetlenie, zimná údržba

V časti obce „valal“ máme dlhodobý problém s výpadkom verejného osvetlenia pri veternom počasí. Momentálne situáciu riešim tak, že ako náhle to počasie dovolí opätovne verejné osvetlenie zapínam. Aj večer, či hneď ráno. Nestáva sa tak, aby sme na zapnutie osvetlenia čakali aj niekoľko dní. Samozrejme, toto nie je riešenie problému.

Zimnú údržbu ktorú sme, myslím, zvládli. Prioritne sa riešili autobusové zastávky, okolie obecného úradu, čistená bola aj zastávka pri železnici, chodníky na cintoríne.

Komunikácia s poslancami a občanmi

Poslancom píšem pravidelné „INFO MAILY“, v ktorých ich informujem o tom, čomu sa práve venujem a čo riešim. Podobne tak prostredníctvom fóra na sociálnej sieti informujem občanov obce. Upravil som čas hlásenia v rozhlase, ktoré som posunul na neskoršiu hodinu a oznamy sú uverejňované aj na fóre.

Projekty a ťažké rozhodnutia

Mojím zámerom je pokračovať nie len vo využívaní eurofondov, ale aj iných financií. Do politiky som išiel s rozhodnutím robiť veci inak. Transparentne, bez korupcie.

Aj sám som pripravený podporiť dobrý nápad, ktorý obec posunie vpred.  Možno to bude znieť ako fráza, no chce to čas... aj na ťažké rozhodnutia, ktoré ako starosta musíte z presvedčenia urobiť.

Komisia Dopravy pri Zastupiteľstve KSK

Som členom komisie Dopravy pri zastupiteľstve KSK kde hájim záujmy nášho regiónu. V prípade dotazu na túto komisiu a na dopravu v kraji mi napíšte na  mail juraj@jevin.sk

Jednou vetou

 

Áno, robím chyby

Áno, robím chyby a ako to aj býva, často dochádza k nedorozumeniam, či z neúplnej informácie sa stane „klebeta“. Preto ak máte otázku, pripomienku, návrh - bez váhania mi píšte na e-mail starosta.pustecemerne@gmail.com alebo na juraj@jevin.sk. Na tieto maily odpovedám a mám k nim prístup výlučne ja. Alebo ma oslovte osobne v obci.

Ďakujem za podporu. Spolu pre Pusté Čemerné.